Eksik Gramaj, Fahiş Fiyat Artışı Uygulamaları ve Zabıta

Değerli meslektaşlarım işyerlerinde yaptığımız denetim ve kontrollerde karşılaştığımız sorunların başında; Fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı uygulamalar, Gramaj eksikliği ve son zamanda ülkemizin geçtiği süreçte Girdi maliyeti veya dolar kuru artışından etkilenmemesine rağmen fiyat artışı yapan işyerlerinin tespiti halinde, zabıta teşkilatının yükümlülüğünün neler olduğudur.

Fiyat etiketi konusunda teşkilatımızın genelinde bir bilgi eksikliği olmadığını düşünüyorum. Ancak gramaj eksikliği ve fahiş fiyat artışları konusunda tespitlerimi paylaşmak istedim. Çünkü bu konularda ülkemiz genelinde birçok meslektaşımla bilgi alışverişi yapmaktayım.

Şöyle ki ambalajlanmış ürünlerin gramaj eksiğinin tespiti halinde genel olarak 6502 sayılı tüketici kanunun 8 ve 9. Maddesine göre ayıplı mal kapsamında değerlendirilerek İl Ticaret Müdürlüğüne sevk edilerek 274 TL. işlem yapılması istenmektedir.

Ancak ambalajlı ürünlerin eksik gramajlı satışa arz edildiğinin tespiti halinde 3516 sayılı Ölçü ayar kanunun 14 ve 15. Maddelerinin f (Ambalajında belirtilen veya yetkili makamlarca tespit edilen miktarlara uymayan bir malı üreten, satışa arzeden veya satan kişiye bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.) bendine muhalefetten Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlükleri tarafından yaptırım uygulanacağı kanunda ifade edilmektedir.

Eksik gramajlı ürünlerin tespiti halinde ürünün gramajı ve doğru terazi ile yapılan gramaj resimleri, ürünün üretim yeri ve diğer açıklayıcı bilgiler ile tespit zaptı tanzim edilerek Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüklerine sevk edilmelidir.

Ayrıca eksik gramajlı ürünleri yaygın olarak satan ve alışkanlık haline getiren kişiler hakkında TCK. 157. ‘’(1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir’’ maddesine göre de mahkemeye sevk edile bilinir.

Bunun yanı sıra ekmekte eksik gramajın tespiti halinde İlçe Tarım Müdürlüklerinin yasal işlem uygulayacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla ekmekte gramaj eksikliğinin tespiti halinde toplam 5 ekmeğin toplu ölçümü ve tekli ekmeklerin resimleri ile tespit zaptı tanzim edilerek İlçe Tarım Müdürlüklerine havale edilmeli.

Eksik gramajlı ürünlerin ve ekmeğin tespiti halinde öncelikle işyerlerine Belediye emir ve yasakları doğrultusunda yaptırım için tespit zaptı tanzim edilmesi unutulmamalıdır.

Peki 31.08.2018 tarih ve 30521 sayı ile Resmi Gazete yapılan değişikle yürürlüğe giren 6502 Tüketici Kanununun 62.Maddesine istinaden düzenlenen Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin A – Aldatıcı Ticari Uygulamalar bendinin 19) Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak. Maddesine göre ne yapılmalıdır.

Bu konudaki araştırma ve tespitlerim şu yöndedir.

Bir üründe fahiş fiyat artışı olduğunun belirlenmesi için, işyerinden son 2-4 ay öncesine ait faturalar talep edilerek ürün fiyatında yüzde 50 ve üstü bir fiyat artışı olup olmadığı kontrol edilmeli şayet yönetmeliğe aykırı fiyat artışı yapıldığı düşünülüyorsa, tespit zaptı tanzim edilerek gereği için İl Ticaret Müdürlüğüne sevk edilmelidir. Peki, son aylara ait fatura yok ise (muhtemelen yoktur) işyeri ilgilisinin beyanı esas alınarak tespit tutanağına yazılır zira kişi beyanını İl Ticaret Müdürlüğüne ispat ile yükümlüdür. Fahiş fiyat artışı uygulanıp uygulanmadığını İl Ticaret Müdürlüğü tespit edecektir. Burada dikkat edilecek husus iyi bir değerlendirme yapılarak gerçekten bir fırsatçılık olup olmadığına kanaat getirilmelidir.

Peki, bu tespitlerimiz neticesinde hangi işlem uygulanmaktadır.

Eksik gramajlı ekmeği ele alırsak, tespit zaptımız İlçe Tarım Müdürlüğüne ulaştığında, İlçe Tarım ekipleri fırına giderek yeni çıkan ekmekleri tekrar tartıyor, eksik gramajlı ekmeklerin tespit edilmesi halinde Hıfzıssıhha Müdürlüğüne göndererek işlemlerin uygulanmasını sağlıyor. Peki Sizce fırınında eksik gramajlı ekmeği, Zabıta tarafından tespit edilen fırıncı, İlçe Tarım ekiplerini beklerken yine eksik gramajlı ekmek üretir mi!!!

Bilmem sitemimi kanun koyucular duyar mı ama gerçekten bilmek isterdim, kanunun yanı sıra İslamiyet’inde 1400 yıldır kesin hükümlerle haram kıldığı, yasakladığı ve Akil baliğ olan herkesin kolayca tespit edebileceği eksik gramajlı ürünlere yönelik yaptırımların uygulanmasını bu kadar güç hale getirmenin hangi gerekçelere dayandırıldığını.

Kanunların topluma faydasını artırmanın en temel faktörünün yetki paylaşımı ile denetim ve kontrollerin sıklığından geçtiğini hatırlatmak isterdim.

Değerli meslektaşlarım Halkın sağlık, huzur ve esenliğini sağlamak gibi geniş bir görev ile tanımlanan Zabıta teşkilatı, sınırlı yetkileri ile toplumun beklenti ve sorunlarını, gücünün sınırlarını aşarak çözüme kavuşturmaya çalışmaktadır. Zabıta teşkilatının yeniden görevlerini belirleyerek günün şartlarına uygun yetki ve görevler vermek zabıtaya değil halkımıza fayda sağlayacaktır.

Yukarıdaki konular hakkında detaylı bilgi almak isterseniz mahmuthantaser@hotmail.com’a mesaj atabilirsiniz. 

Saygılarımla
Mahmuthan TAŞER