İş Riski ve Zabıta

Her meslek gurubunun zorlukları ile birlikte ağır yada hafif iş riski vardır. Olası iş risklerini tespit edip bunları önlemek için çeşitli koruyucu önlemler alınır, bunlara rağmen yaşanan kazalarda çalışan ihmali ya da iş veren ihmali olarak değerlendirilir. İş güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin en yüksek seviyede alınması insan yaşamına verilen değeri gösterir. Yaşanan tecrübeler ile olayların/kazaların nasıl meydana geldiğini ve hangi önlemler alınırsa bunların en aza indirileceği tespit edilir. İş güvenliği çeşitli ekipmanlar ve eğitim ile sağlanmaya çalışılır. Ama risk hiç bir zaman ortadan kaldırılamaz. Özellikle insandan kaynaklanan işlerde çalışan meslek gurupları için iş riski her daim var olacaktır. Çünkü insan zihnini kimse okuyamaz. Karşımızdaki insana yaptığımız bir müdahaleden sonra nasıl bir tepki vereceğini kolay kolay kestiremeyiz. Çünkü o insanın geçmişini, psikolojisini, ekonomik durumunu, aile yaşantısını, eğitim durumunu, korkularını… bilemeyiz.
Kanun ve yönetmelikler gereği sokakta Devletin temsilcisi olarak görev yapan Zabıta personeli de sürekli olarak insandan kaynaklanan sorunları çözmek için emek harcamaktadır. Hiç bir koruyucu önlemi olmadan. Artık çeteleşmiş seyyar terörü ile mücadele eden Zabıtalar bu yönde mevzuattan da yoksundur. Kendisini koruyacak ekipmanı olmadığı gibi arkasında duracak tüzüğü de bulunmamaktadır. Devlet adına görev yaptığı halde vuku bulan olaylarda menfiymiş gibi işlem görmekte, temsilcisi olduğu Belediye bile Avukat verememektedir. Gerçi artık Avukat falan almayı geçtik canının derdine düşmüş bir koca bir Teşkilat haline geldik. Yukarıda da söylediğim gibi artık üç beş tane seyyar ile mücadele etmiyoruz özellikle büyük metropollerde ve illerde. Artık çeteleşmiş, belirli yerleri parselleyip dağıtan seyyar çeteleri ile mücadele ediyoruz. Hem de hiç bir caydırıcılığımız olmadan. Öyle yekten. Böylesi bir yapılanma ile mücadele etmek kolay değil, onlar Zabıtaya göre daha avantajlı. Bir kere mağdur kisvesine bürünüp garibanmış gibi etraftaki halkı yanlarına alabiliyorlar. Zabıtanın elinin kolunun bağlı olduğunu Kanunen çokta bir şey yapamayacağını biliyorlar. Mahkemelik olsalar dahi  Hakimin onlardan yana kanaat göstereceğini de biliyorlar. O bölge olmazsa  yarın başka bir bölgede işine devam ettirileceğinin de garantisi var. Peki Zabıtanın elinde ne var? Hiç bir savunma silahı yok, dediğim gibi tüzük çok zayıf, kritik durumlarda Polis çağırsa Polis geldiğinde her şey bitmiş, yaralıları hastaneye sevk etmek için  Ambulans çağırıyor ve devamı Adli işlemler için Mahkeme sevk ediyor. Polis kendi görevini ifa ederken başka bir kolluk gücünü kendisini koruması için çağırıyor mu? hayır, olması gerekende budur. Bir kere görüntü yani korunma ekipmanları (anladınız siz onu) ile caydırıcılığı var. Arkasında duran tüzüğü var. Zabıta da İnsana hizmet için insanlar ile mücadele ediyor, o niye caydırıcı görünmüyor da, Devletin en zayıf “Kolluk Gücü” olarak görünüyor. Üstelik bir çok konuda Adli vakaları önlediği halde, kendi adli vakalarını önleyemiyor. Üstelik de ekonomiye büyük darbe vurmakla birlikte insan sağlığını tehdit eden çeteler ile mücadele ederken. En son olayda yaşandığı gibi ve burnu kırılan Zabıta Komiseri arkadaşımızın da dediği gibi “Devlet Gücünü Gösterecektir”.   Devletin en uç uzvu olarak, Zabıta Teşkilatı da Gücünü göstermek için gerekli olan her şeye kavuşmalıdır.
Şunu da belirtmek gerekir ki gariban olarak tabir edilen, çeşitli sebepler ile mağdur olmuş gerçek manada evinin geçimini sağlayan bir çok vatandaşımıza da gerekli kolaylığı sağlamaktayız. Bunu çoğu insan bilmez, görmez bizlere de çok görünmesini bilinmesi istemeyiz. Bu vesile ile görevi gereği yaralanan arkadaşlarımıza acil şifalar dilerken, hayatını kaybeden Şehitlerimize Yüce Allah rahmeti ile muamele eylesin. Ailelerine sabır versin. Unutulmasın ki her Zabıta kendi ailesi ile birlikte, kocaman bir Ailedir.

Saygılarımla
Ahmet AYDIN