Yerel Yönetimler Zabıtasız Olmaz

1.Zabıta Çalıştayı

190 yıldır varolan bir teşkilatın ilk Çalıştayı 2016 yılında gerçekleşmiş olması ve şaşkınlık verse de bence büyük bir başarıdır. “Zabıta Çalıştayı” ne kazandırır, algıyı mı değiştirir? Yoksa Merkezi İdarenin dikkatini mi çeker bilinmez. Ama bir gerçek var ki bu Zabıta Çalıştayı farkındalık yaratacaktır.

“1. Zabıta Çalıştayı” ile 30 Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlarını bir araya getirmesi ve kaynaşması teşkilat açısından çok önem arz etmektedir. Zabıta Teşkilatının ilk defa her ne görüşte olursa olsun birlikte hareket edebileceğini göstermektedir.

Yıllardır yaşanan zorlukların hep birlikte dile getirilmesi, zabıtaların dili ile zabıtaların sorunlarının ifade edilmesi, ortak akıl hareketi başlatılması kazanımlar açasından özverili bir çaba olduğunun göstergesidir.  Bu özverili çaba için emeği geçen zabıta gönüllülerine teşekkürler….. Dilerim 1. Zabıta Çalıştayı kazanımları bu özverili çabanın karşılığı olur.

Algı Nasıl Değişir??

Zabıta teşkilatı çok eski bir yapılanmaya sahip olsa da dışarıda görünen yüzünü değiştirememiş ve zabıtaya karşı oluşan algıyı değiştirememiştir. 190 yıldır insanlar için çalışan bir teşkilatın, halkımızın sağlığı, esenliği, kaliteli yaşaması için gece gündüz demeden çalışırken neden bu kadar kin ve nefret tohumları ekerek teşkilat ve çalışanlarına karşı halkı düşman etmeye çalışan bir kesimin olması anlaşılmaz hale gelmiştir.

Birçok farkındalık yaratılmaya çalışılsa da algı hep aynı olumsuzlukta devam etmekte, Zabıta sürekli halkın nazarında küçük düşürülmeye çalışılmaktadır.  Yapılan filmlerdeki karakterler, komedilerdeki küçük skeçlerde bile zabıta karakterleri hep bir kin ve öfke barındırmaktadır. Ne yazık ki zabıta algısı olumsuz bir şekilde oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Olumsuz olan algının değişmesi çok önemli olmakla birlikte, oluşan sonucun sebebine inmek ve bir an önce çözüm bulmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Öncelikle yerel yönetimlerde varolan bu teşkilatın diğer memurlardan ayrılarak meslek olarak görülmesini sağlamak gerekmektedir.  Özel kolluk kuvveti olarak tanımlanan zabıta hizmetlerinin bu yönde meslek olarak değerlendirilmelidir.

Yerel yönetimlerin görünen yüzünün “zabıta” dır. Görünen yüzü olan zabıtaya olan algının bu denli olumsuz oluşunun sadece zabıtadan ve zabıta hizmetlerinden kaynaklandığını düşünmek yersizdir. Asıl neden yerel yönetimlere olan algıdan kaynaklanmakta ve derinden etkilemektedir. Yerel yönetimlerdeki esneklikler, Kanun ve yönetmelikte yer alan hükümlerin uygulamadaki farklılıkları ayrı bir ciddiyetsizlik yaratmaktadır.

Evet değişmelidir artık…. Hem yerel yönetimlere olan algı, hem de yerel yönetimlerin görünen yüzü olan “zabıta”ya olan algı değişmelidir. Ve bu değişimin de sadece zabıtanın çabasıyla değil de, yöneticilerin de buna katkı sağlamasıyla olacağı kaçınılmazdır.

#YerelYönetimlerZabıtasızOlmaz