• İstanbul Belediyesi Zabıta Vakfı (Merkez)
    Telefon : 0212 519 32 70 * Faks : 0212 519 32 70
  • İstanbul Belediyesi Zabıta Vakfı (İktisadi İşletme)
    Telefon : 0212 637 51 81 - 82 * Faks : 0212 637 77 53
Tasarım ve Uygulamailke